Despre Recensământ

Recensământul este “operațiunea care produce la intervale regulate numărarea oficială a populației pe teritoriul unei țări și în cele mai mici sub-teritorii geografice ale sale, împreună cu un număr selectat de caracteristici demografice și sociale ale populației. De asemenea, produce informații referitoare la stocul de locuințe. Această operațiune are avantajul obținerii informației referitoare la două universuri – populație și condiții de locuit – în cadrul aceluiași proces de diseminare.”

Recensământul populației și al locuințelor va avea loc în perioada 22-31 octombrie 2011.

Scopul fundamental – de a oferi informații esențiale și de calitate pentru politicile guvernamentale în domeniul economic și social, inclusiv pentru dezvoltarea umană.

Obiective INS:

prioritar – de a obține informații ample și de calitate privind numărul și distribuția teritorială a populației, a structurii demografice și socio-economice, date referitoare la gospodăriile populației, precum și la fondul locativ și condițiile de locuit ale populației și clădirile în care se situează locuințele.

complementar – bazei de fundamentare a unei analize adecvate a dinamicii diferitelor fenomene demografice și socio-economice, obiectiv strâns legat atât de gradul ridicat al comparabilității datelor pe plan internațional, cât și de cel al comparabilității cu datele obținute la recensămintele anterioare efectuate în România.

sursa

Campania derulată de ASUR  se axează pe răspunsul la întrebarea 25 din cadrul secțiunii dedicate persoanelor.

„Cărei religii consideră persoana că îi aparține?”

 

 

Comments are closed.